เดอะไวท์สเปซ จำกัด

 

            เดอะไวท์สเปซ  เป็นค่ายมือถือทางเลือกใหม่ต้นทุนต่ำที่ใช้เครือข่ายเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่นที่มีเครือข่ายอยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการสร้างเครือข่ายใหม่ เป็นลักษณะธุรกิจแบบ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายๆ ประเทศทั่วโลก  เลือกให้บริการที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น แต่เน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้งาน ภายใต้แบรนด์ “ซิมเพนกวิน” ให้บริการทั้งเสียง อินเทอร์เน็ตและ IOT (internet of things) บนเครือข่ายของ บมจ. กสท โทรคมนาคมและของบมจ. ทีโอที ให้บริการบนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G|4G  มีช่องทางขายครอบคลุมทั่วประเทศทั้งออนไลน์และออฟไลน์