“เพนกวิน” ได้ถูกสร้างเป็นแบรนด์โลโก้ และคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นมิตร, สนุกสนาน และจริงใจในการพัฒนาเป็นสินค้าและบริการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบดังนี้

    • สนุก กวนๆ มีความเกรียนและความทะเล้น ( Extra FUN )

    • ใช้ชีวิตง่ายๆ  เข้ากันได้กับทุกคน  ( SIMPLE )

    • เพื่อนเยอะ  มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ( FAIR / Budget Control )

    • ฉลาด กล้าคิดนอกกรอบ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ ( CREATIVE )

Odoo • Text and Image

สินค้าโดนใจ

สินค้าโดนใจ เน้นความประหยัด 

        ผลิตภัณฑ์หลัก คือสินค้าประเภทเติมเงิน ที่ให้ความคุ้มค่าทั้งการโทรและการใช้ดาต้า ให้บริการตรงต่อความต้องการตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม อาทิ

Odoo - Sample 1 for three columns

กลุ่ม Mass Market ในพื้นที่ชนบท 

เพื่อใช้ความแข็งแกร่งของสัญญาณ กว้างไกลครอบคลุมของ 850, 2100 และ 2300 MHz สัญญาณ 3G|4G

Odoo - Sample 2 for three columns

กลุ่ม Segment

    เพนกวินเข้าใจลูกค้าทุกวัย จึงออกแบบซิมแบบเจาะกลุ่ม ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มคนทำงาน อาทิ ซิมวัยเก่า ซิมวัยโจ๋ และซิมไรเดอร์ 

Odoo - Sample 3 for three columns

กลุ่ม Tourists (inbound & outbound)

นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวต่างประเทศ

บริการโซลูชั่น

   เดอะไวท์สเปซ คือ Solution Provider ที่มีประสบการณ์ในวงการเทเลคอมมากว่า
20 ปี ซึ่งไม่เพียงแต่การมี Solution ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น SIM WIFI LORA  เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง Front-End มายัง ระบบส่วนกลาง เรายังสามารถให้บริการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ลูกค้า หรือแก้ปัญหาต่างๆตามความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น

Odoo • Text and Image
IoT (Internet of Things)

    เรามีเซ็นเซอร์ ที่สามารถรับรู้ถึงสถานะของสิ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ อากาศ เสียง ความเร็ว  หรือคุณลักษณะอื่นๆที่ต้องการจะวัด และมีระบบที่สามารถรวบรวมข้อมูล ต่างๆเหล่านี้ เข้ามานำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปไช้ หรือ เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้ ต่อไป

Security Management

    ระบบที่สามารถจัดการงานด้านรักษาความปลอดภัยได้ทั้งระบบ (end to end) ตั้งแต่การจัดการทรัพยากรคน การตรวจสอบการเข้าออกที่ทำงาน การติดตามการทำงานรายชั่วโมง การใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและตรวจจับ การแจ้งและยกระดับเหตุด่วนเหตุร้านรวมถึงแนะนำขั้นตอนในการทำงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยทั้งหมดนี้สามารถบริหารและดูสถานะ ได้จากส่วนกลาง บนมือถือของผู้บริหารได้ทันที

Telecom Service

    นอกจากการให้บริการซิมและแพ็กเกจสำหรับลูกค้ารายบุคคล เรายังมีซิมที่ออกแบบแพ็กเกจพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรที่มีความต้องการเฉพาะ เช่น ต้องการจำกัดค่าใช้จ่าย ต้องการเอาไปใส่อุปกรณ์พิเศษ ต้องการมีข้อกำหนดทางเทคนิคบางอย่างเช่น ให้ข้อมูลส่งมาหา Server ตัวนี้เท่านั้น หรือความต้องการอื่นๆ ที่องค์กรของท่านต้องการ ถึงแม้ว่าจำนวนที่ใช้งานนั้นไม่ได้เป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ก็ยินดีที่จะทำให้ความต้องการเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ด้วย Business Solution SIM ของเราโดยเรายังมีระบบ Corporate Portal ที่สามารถทำให้ลูกค้าสามารถจัดการ SIM ของตัวเองได้อีกด้วย

Logistics and SCM (Supply Chain Management) Tracking

    ต่อเนื่องจากระบบ IOT เราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจาก ระบบ IOT หลายๆ ระบบรวมเป็นการติดตามภาพรวมของทั้งธุรกิจ ทำให้การทำงานง่ายขั้นและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นโดยอาจจะลดจำนวนคนที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อีกด้วย

Business Efficiency

    สำหรับลูกค้าที่มีระบบ IT อยู่แล้วหรือยังไม่มีก็ตาม แต่มีปัญหาในเรื่องความล่าช้าในการบริหารงานภายใน การอนุมัติงาน งานเอกสารจำนวนมาก หรือการใช้งานข้อมูลที่กระจัดกระจายในองค์กร เรามี Solution ที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยใช้ เอกสารอิเลคทรอนิค ที่ส่งต่อกันในองค์กรโดยใช้รูปแบบเหมือนการใช้งาน Chat/Line เพื่ออนุมัติ หรือส่งต่อ ทำให้ใช้งานง่ายและสามารถติดตั้งได้รวดเร็ว และเรายังมี solution ที่สามารถรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเพื่อนำมาทำเป็น Management dashboard เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารได้อย่างจริงจัง ไม่ต้องรอรายงานต่างๆ ที่กว่าจะทำเสร็จข้อมูลก็ล้าสมัยไปเสียแล้ว 


Specific Requirement

    ด้วยประสบการณ์อันยาวนานและความกว้างขวางในวงการ IT และ Telecom หากท่านมีความต้องการระบบ หรือมีความต้องการที่จะหา Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ขยายธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาในเบื้องต้น ถึงแม้ว่าท้ายที่สุดเราอาจทำให้ท่านไม่ได้ แต่เรามั่นใจว่าท่านจะไม่เสียเวลาเปล่าในการคุยกับเราอย่างแน่นอน